Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kraanvogels op de Kranenbarg

Grote volksverhuizing
Het is niet exact bekend wanneer de eerste mensen zich in de Achterhoek vestigden. Vermoed wordt dat de volksstammen met de namen Bructeren en Chamaven zich er het eerst vestigden rond het begin van de jaartelling [AM]. Dolk, bron: Rijksmuseum van Oudheden, LeidenOp sommige plekken in de Achterhoek zijn echter ook sporen van nederzettingen uit de prehistorie gevonden, zoals de dolk die hiernaast te zien is. Deze dolk is gevonden bij de Wildenborch en dateert uit ongeveer 2.000 v.Chr. Deze vuurstenen dolk is gemaakt in Noord-Duitsland of Denemarken[BA].
Er kwam pas echt leven in de brouwerij na de grote volksverhuizing: veel Saksen vestigden zich in de Achterhoek. Dat de Saksen de meeste invloed hebben uitgeoefend moge blijken uit het feit dat het Nedersaksische dialect nog steeds in de Achterhoek gesproken wordt.

Landschap
Erg toegankelijk was de streek nog niet.Heide Het gebied bestond uit dekzandruggen, uitlopers van een diluviaal hoogteterras aan Duitse zijde. Vele beken stromen van oost naar west en voedden een lager gelegen strook van moerasbos en veen aan de westzijde van de Achterhoek, welke een moeilijk te nemen barrière vormde voor verkeer uit het westen. Op de hoger gelegen gronden kwamen bos en heide voor. Deze heide ontstond door menselijke bemoeienis, door het te laten begrazen door gedomesticeerd vee [AM].

Boerderijen
Mensen vestigden zich op de hoger gelegen plekken. Deze plekken (vaak een boerderij oftewel een 'erve') kregen namen die werden ontleend aan landschapskenmerken. Vaak zie je in de naam terug dat de plekken hoger waren gelegen. In de omgeving van Vorden bijvoorbeeld vinden we: Brandenborch, Klein Windenberg, Boschheuvel, Riethorst, Valkenhorst (een horst is een term voor een verhoogd stuk land). Eén van de plekken is Kranenburg, of op zijn Achterhoeks: Kranenbarg.

Kraanvogels
Kraanvogel (Grus grus) bron: Wikimedia Commons, GNU-licentieAlgemeen aangenomen wordt dat de naam Kranenburg is ontstaan uit een vroegere benaming van een plek (berg, of in dialect: barg) waar zich kraanvogels ophielden. Zo kennen we ook de familienamen Falckenborg, Uilenberg, Spreeuwenberg.
Enigszins vreemd is deze verklaring wel. Hierover lees je meer in het uitgebreide artikel Kraanvogelberg of takelvarken? . Het biotoop van de kraanvogel dient vochtig, bij voorkeur moerassig, te zijn. De kraanvogels zijn er trouwens niet meer en de 'bergen' ook niet: de mens ontgon het land. Hierdoor verdwenen de heuvels en ook de kraanvogels. Lees verder...

vorige pagina | homepage


fotocamera Nieuwe foto's
25-05-2008 · Onlangs heb ik op een zonnige dag nieuwe foto's gemaakt in Kranenburg en omgeving. Klik hier om ze te bekijken.

vergrootglas Zoeken in Genealogiedomein
20-04-2008 · Naast Genlias vormt Genealogiedomein een onmisbare bron van informatie voor genealogisch onderzoek in de Achterhoek. Ik heb een tool ontwikkeld die het doorzoeken van de Vordense DTB-boeken op Genealogiedomein een stuk eenvoudiger maakt. Klik hier om het te ontdekken.

Nieuw! Kleine-Kraneburgs in Duitsland
27-03-2008 · Bij toeval kwam ik erachter dat ook in Duitsland Kleine-Kraneburgs wonen. Al in de zeventiende eeuw kwam deze naam in de omgeving van Bottrop voor. Lees hier het hele artikel.

Pierre Cuypers, bron: Bureau Monumenten & Archeologie (bMA) van de gemeente Amsterdam Cuypersjaar
05-02-2008 · 2007 was het 'Cuypersjaar' ter ere van de architect Pierre Cuypers; de man die verantwoordelijk is voor de meest recente kerk op de Kranenburg. Er is een speciale website geopend met achtergrondinformatie over de kerk in relatie tot dit speciale jaar. Kijk hiervoor op www.cuyperscomplex.nl.

silhouette kraanvogel Poot van de kraanvogel
10-03-2008 · In het Engels gebruikt men voor de term 'stamboom' naast 'family tree' ook wel de term 'pedigree chart'. Deze term is een verbastering van het Franse 'pied de grue' en betekent 'poot van de kraanvogel', naar de typische vertakking van de poot van deze vogel. En laat de kraanvogel nu ook weer verantwoordelijk zijn voor de achternaam waar deze website over gaat.

Druif, bron: Wikimedia Wijn op de Kranenburg
13-02-2008 · Vlak bij Kranenburg, aan de Kostedeweg ligt "Wijngoed Kranenburg". Op ca. 1,5 ha beekklei wordt op milieuvriendelijke wijze druiven verbouwd voor de wijnbouw. Meer informatie staat op de website www.wijngoedkranenburg.nl.

© Jan Klein Kranenburg 2007